Verzekering gewaarborgd inkomen

Of je nu een bediende, een arbeider of een zelfstandige bent, je inkomen is de basis van een harmonieus leven. Wanneer je arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval, verzekert DKV jouw salarisniveau dankzij de verzekering gewaarborgd inkomen.

Decavi  

  • Verzekering van vermindering van je loon
  • Verzekering van het verlies van je loon
  • Optie Plan Business
  • Productinformatiedocument (IPID)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie hierboven te raadplegen.


decavi1DKV Plan Gewaarborgd Inkomen werd verkozen tot ‘Beste verzekering gewaarborgd inkomen’ op de 23e editie van de DECAVI Levensverzekeringstrofeeën, die plaatsvond op 26 oktober 2022 en georganiseerd werd door DECAVI en Aimes & Co. De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen bij tot de zichtbaarheid van de markt. De jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder andere op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie. Dit evenement geniet de steun van Assuralia en vertrouwt op gewaardeerde partners binnen de sector, zoals: La Libre Belgique, Comarch, Axis, Ensur. Meer informatie omtrent de selectiecriteria is terug te vinden op www.decavi.be.

Waarborgen van DKV

De DKV waarborg verzekert de vermindering of het verlies van je loon als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, aanvullend op de wettelijke tussenkomst en ter waarde van de verzekerde rente. DKV garandeert je: